Selas, 6 ayda bir bütün verilerin aynı kişiden alındığı, başka bir deyişle, tek kaynaktan ölçüm ve anket defteri metoduyla TR-Profile çalışmasını gerçeklestirmektedir.

Bu araştırma, medya ve bilişime yönelik Selas-TV Omnibus Kablolu, Selas-TV Omnibus Ulusal, Selas-Digiturk Omnibus, Selas-Radio Omnibus, Selas-Internet Omnibus ve Selas-B2B çalışmalarına ek olarak Türkiye genelini temsil eden 20 ilde 10.000 denek ile gerçekleştirilmekte ve kalitatif toplantılarla desteklenmektedir.

Türkiye geneli tüm bireylerin ürün ve marka kullanımları, medya tüketim alıskanlıkları, yaşam biçimleri ve demografik bilgileri Selas Veritabanlarıyla çok detaylı bilgi kaynağı oluşturur. Ürün yatırım aşamasında ve reklam kampanyalarının planlanmalarında, stratejik hedeflere ulaşmada istatistiksel veri olarak kullanabileceğiniz bu çok amaçlı araştırmanın sonuçları, kişisel profil ve demografik bilgilerin yanında mecra olarak Türk halkı nazarında medya mecralarının tarafsızlık, güvenilirlik gibi kriterlerde birbirleriyle karşılaştırılmalarını istatistiksel bazda bulabilmenizi sağlayacaktır.

METODOLOJİ :
Kantitatif araştırma tekniklerinden yüzyüze görüşme metodu kullanılarak tek kaynaktan ölçüm ve anket defteri yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA SAHASI :
Selas bölge ayrım kriterine göre belirlenmiş toplam 20 ilde gerçekleştirilmektedir. Örneklem kapsamına alınan 1. grup il merkezleri ve nüfusu 100.000 ve üzeri olan ilçe merkezleri, 2 Grup nüfusu 20.000 – 100.000 arası olan ilçe merkezlerinde toplam 10.000 görüşme gerçekleştirilmektedir. Söz konusu örneklem %95 güven düzeyi ve %4 tahmin farkının kabulü şartıyla belirlenmektedir.

KENTSEL BAZDA ÖRNEKLEM DAĞILIMI :
İllerde yapılacak görüşme sayılarını belirlemek ve il ağırlıklarını saptamak için “DİE 1997 Genel Nüfus Tespit Sonuçları” kullanılarak bir indeks hazırlanmaktadır. Hazırlanan indeks sonrası il anket oranları belirlenmektedir. İl anket oranları belirlendikten sonra ilerde yapılacak anket oranları hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken her il bir bölgeyi temsil ettiği için düzeltme faktörü kullanılarak yeni bir veri elde edilmektedir.

ÖRNEKLEM :
12-17 yaş çocuk ve 18+ yetişkinlerle gerçekleştirilen araştırma “3 aşamalı tesadüfi örnekleme” yöntemi (three stage random sampling) ile gerçekleştirilmektedir.

1.AŞAMA: ALAN ÖRNEKLEMESİ (AREA SAMPLING) :
Yöntem, tesadüfi örnekleme yöntemidir. Her il kendi içinde birbirlerine coğrafi yakınlıkları itibariyle alt kümelere (ilçelere) ayrılmakta ve her ilçeden tesadüfi seçilmiş mahallelere ulaşılmaktadır.

2.AŞAMA: TESADÜFİ GÜZERGAH ÖRNEKLEMESİ (RANDOM ROUTE SAMPLING) :
1. Aşamada seçilmiş tüm mahalleler içinden örneklem birimi olan hanelere tesadüfi güzergah yöntemi ile ulaşılmaktadır.

3.AŞAMA: KOTALI TESADÜFİ ÖRNEKLEME (SIMPLE RANDOM SAMPLING WITH QUOTAS) :
Örnekleme birimi (sampling unit) içinde örnekleme elemanına (sampling element) ulaşımında filtre sorular uygulanmıştır. (Yaş aralığı, cinsiyet ve sosyo-ekonomik sınıf kriterlerine göre)