İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

 • Şifre Sahipleri
  • İnternet kullanılmaya başlanan zaman (ay ve yıl)
  • İnternete günde kaç kere bağlanıldığı
  • İnternete bağlanılan saatler
  • Her baglanışta ortalama kaç dakika/saat bağlı kalındığı
  • İnternetin hangi amaçlarla kullanıldığı
  • En sık ziyaret edilen sayfalar / web siteleri
  • İlk akla gelen Türk ISS (internet servis sağlayıcı) firması
  • Diğer akla gelen Türk ISS firmaları
  • Abonesi olunan servis sağlayıcı
  • Bu hizmetin nasıl alınmaya başlandığı ve bu hizmetin ne kadar süredir alındığı
  • İnternet hesabının kaç kişi tarafından kullanıldığı
  • E-posta (e-mail) adres sayısı
  • E-maile sahip olunma şekli
  • E-mail adreslerının kontrol edilme sıklığı
  • Başlangıç sayfasının ne olduğu
  • Giriş sayfasinda olması gereken ve önemli olduğu düşünülen bilgiler
  • Şu anda abonesi olunan servis sağlayıcıdan memnun olanların oranı
  • İSS firmasının memnun olunan özellikleri
  • İSS firmasının memnun olunmayan özellikleri
  • Abonesi olunan servis sağlayıcı için genel değerlendirmeler
  • Abonesi olunan servis sağlayıcısının yardım hattını arayanların oranı
  • Hangi durumlarda yardım hattının arandığı
  • İnternet kullanımı sırasında karşılaşılan problemler
  • İSS seçimi yaparken, karar belirlemede etkili olan unsurlar
  • İSS’te bulunabilecek bazı özelliklerin önem derecesi
  • Yeni çıkacak bir İSS’in verilecek paraya değmesi için sağlaması gereken hizmetler
  • Kredi kartı sahiplik oranı
  • Kredi kartı ile yapılan promosyonlar hakkında düşünceler
  • Cep telefonu ile internete bağlanma fikri hakkında düşünceler
  • İnternet üzerinden alışveriş yapılma oranı
  • İnternet üzerinden kaç kere alışveriş yapıldığı
  • Satın alınan ürünler
  • İnternet üzerinde alışveriş yapılması durumunda ne tip ürünlerin satın alınacağı
 • İnternet Cafe Kullanıcıları
  • Önümüzdeki 6 ay içerisinde bilgisayar satın alma olasılığı
  • Önümüzdeki 6 ay içerisinde internet aboneliği satın alma olasılığı
  • İnternet aboneliği hizmetinin nasıl alınacağı
  • Abone olunması planlanan servis sağlayıcı
  • Abone olunması planlanan servis sağlayıcı için tercih nedenleri
  • Abone olunması planlanan servis sağlayıcıda seçilecek abonelik paketi
  • İnternet kullanılmaya başlanan zaman (ay ve yıl) internet cafe’ye gidiş sıklığı
  • İnternete bağlanılan saatler
  • Her bağlanışta ortalama kaç dakika / saat bağlı kalındığı
  • İnternetin hangi amaçlarla kullanıldığı
  • En sık ziyaret edilen sayfalar / web siteleri
  • İlk akla gelen Türk ISS (internet servis sağlayıcı) firması
  • Diğer akla gelen Türk ISS firmaları
  • E-posta (e-mail) adres sayısı
  • E-mail adreslerinin kontrol edilme sıklığı
  • Giriş sayfasında olması gereken ve önemli olduğu düşünülen bilgiler
  • İSS seçimi yaparken önem verilecek hususlar
  • Yeni çıkacak İSS’in verilecek paraya değmesi için sağlaması gereken hizmetler
  • Kredi kartı sahiplik oranı
  • Kredi kartı ile yapılan promosyonlar hakkında düşünceler
  • Cep telefonu ile internete bağlanma fikri hakkında düşünceler
  • İnternet üzerinden alışveriş yapılma oranı
  • İnternet üzerinden kaç kere alışveriş yapıldığı
  • Satın alınan ürünler
  • İnternet üzerinde alışveriş yapılması durumunda ne tip ürünlerin satın alınacağı