SELAS, AD-HOC ve 3 HAFTALIK periyotlarla tek kaynaktan ölçüm ve yüz-yüze görüşme metoduyla SELAS KAMUOYU-YEREL SECIM çalışmasını gerçeklestirmektedir. Bu araştırma; aday ve partilerin bölge teşkilatlarına yönelik yirmi ilde gerçekleştirilmektedir.

Türkiye geneli tüm bireylerin siyasi tercihleri, bölgelerindeki adaylardan beklentileri, kullanacakları oyun yönü, yasam bicimleri ve demografik bilgileri Selas Veritabanlarıyla çok detaylı bilgi kaynağı oluşturur. Secim kampanyalarının planlanmalarında, stratejik hedeflere ulaşmada istatistiksel veri olarak kullanabileceğiniz bu çok amaçlı araştırmanın sonuçları; kişisel profil ve demografik bilgilerin yanında siyasi parti olarak Türk halkı nazarında parti ve adayların tarafsızlık, güvenilirlik gibi kriterlerde birbirleriyle karşılaştırılmalarını istatistiksel bazda bulabilmenizi sağlayacaktır.

METODOLOJİ:
Kantitatif araştırma tekniklerinden yüz yüze görüşme metodu kullanılarak tek kaynaktan ölçüm ve anket yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA SAHASI:
Genel çalışma SELAS Bölge ayrım kriterine göre belirlenmiş toplam yirmi ilde gerçekleştirilmektedir. Örneklem kapsamına alınan 1.Grup il merkezleri ve nüfusu 100.000 ve üzeri olan ilce merkezleri. 2 Grup Nüfusu 20.000-100.000 arası olan ilce merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Söz konusu örneklem %95 güven düzeyi ve %4 tahmin farkının kabulü şartıyla belirlenmektedir.

KENTSEL BAZDA ÖRNEKLEM DAĞILIMI:
İllerde yapılacak görüşme sayılarını belirlemek / il ağırlıklarını saptamak için DİE 1997 Genel Nüfus Tespit Sonuçları kullanılarak bir Index hazırlanmaktadır. Hazırlanan index sonrası il anket oranları belirlenmektedir. İl anket oranları belirlendikten sonra ilerde yapılacak anket oranları hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken her il bir bölgeyi temsil ettiği için düzeltme faktörü kullanılarak yeni bir veri elde edilmektedir.

ÖRNEKLEM:
Önümüzdeki dönem Mahalli seçimlerinde oy kullanabilecek seçmenlerle görüşülmektedir

1.AŞAMA ALAN ÖRNEKLEMESİ (AREA SAMPLING):

Yöntem tesadüfi örnekleme yöntemidir. Her secim bölgesi kendi içinde birbirlerine coğrafi yakınlıkları itibariyle alt kümelere ayrılmakta ve her ilçeden tesadüfi seçilmiş mahallelere ulaşılmaktadır.

2.AŞAMA TESADÜFİ GÜZERGAH ÖRNEKLEMESİ (RANDOM ROUTE SAMPLING):

1. Aşamada seçilmiş tüm mahalleler içinden örneklem birimi olan hanelere tesadüfi güzergah yöntemi ile ulaşılmaktadır.

3.AŞAMA KOTALI TESADÜFİ ÖRNEKLEME (SIMPLE RANDOM SAMPLING WITH QUOTAS):

Örnekleme birimi (sampling unit) içinde örnekleme elemanına (sampling element) ulaşımında filtre sorular uygulanmıştır. (Yaş aralığı, cinsiyet ve sosyo – ekonomik sınıf kriterlerine göre)