• Kantitatif Araştırma Yöntemleri
 • Yüzyüze Anket
 • Kalitatif Araştırma Yöntemleri
  Grup Tartışmaları
 • Derinlemesine Görüşme
 • CATI (Telefonla Anket)
 • Omnibus Araştırmalar
 • Database Araştırmalar
 • Kamuoyu Yoklamaları
 • Firma Araştırmaları
  • Müşteri Memnuniyeti
  • Şirket Çalışanlarının Memnuniyeti
  • Müşteri Profili Araştırması
  • Şirketlerin İmaj Araştırması
 • Reklam Araştırmaları
  • Yayın Öncesi Reklam Testi
  • İzleyici Profili Araştırmaları
  • Promosyon Etki Testi
  • Pre-test, Post-test
  • Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testi
 • Tüketici Araştırmaları
  • Ürün Testleri
  • İmaj Araştırmaları
  • Fiyat Araştırmaları
  • Pazar Takip Araştırmaları
  • İsim, Ambalaj Testleri
  • Kullanım Araştırmaları
  • Takip Araştırmaları
  • Tutum Ve Alışkanlık Araştırmaları
 • Kavram Testleri (Concept Test)
 • Kavram Ve Kullanım Çalışmaları (Concept & Use Studies)
 • Ürün Testleri (Product Tests)
 • Takip Çalışmaları (Tracking Studies)
 • İmaj Çalışmaları (Image Studies)
 • İsim, Ambalaj Testleri (Name & Package Tests)
 • Fiyat Araştırmaları (Pricing Research)
 • Kullanım, Tutum ve Alışkanlık Çalışmaları (Usage & Attitude, Habits & Practices Studies)
 • Pazar Takip Araştırmaları (Market Tracking Studies)
 • Marka Analizi
 • Marka Kişiliği ile ilgili; Marka Kişiliğinin Teşhisi Ve Marka Profili Çalışmaları
 • Marka Dinamiği ile ilgili; Marka Barometresi, Markanın Gücü Çalışmaları
 • Marka İmajı ile ilgili; İmaj, İnanç ve İmajın Kuvvetli/Zayıf Yönlerinin Tespiti Çalışmaları
 • Yayın Öncesi Reklam Testi (Ors-off Air Research System)
 • Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testi (Comprehension & Reaction Test)
 • Pre-test, Post-test
 • 1 Gün Sonra Hatırlama Testleri (Day After Recall Test)
 • İzleyici Profili Araştırmaları (Viewer Profile Research)
 • Promosyon Etki Testi (Promotion Effectiveness Test)