• Banka Hizmetleri
  • Bankada hesabı olanların oranı
  • Sahip olunan banka hesap sayısı
  • Sahip olunan hesabın/hesapların türü (Vadeli, vadesiz, yatırım…)
  • Banka tercihini etkileyen faktörler
  • Bankaların sunduğu telefon bankacılığı hizmetinden faydalanma oranı
  • Genelde hangi hizmetler için telefon bankacılığınin tercih edildiği
  • Bankaların sunduğu internet bankacılığı hizmetinden faydalanma oranı
  • Genelde hangi hizmetler için internet bankacılığının tercih edildiği
  • Kişisel çek defteri sahiplik oranı
  • Çek defteri için tercih edilen bankada aranan özellikler
 • Kredi Kartları
  • Kredi kartı sahiplik oranı
  • Sahip olunan kredi kartlarının türleri (Visa, Mastercard…)
  • Kredi kartı tercihinde etkili olan unsurlar
  • Hangi özellikteki kredi kartlarının hangi durumlarda kullanıldığı
  • Son 12 ayda alınan kredi kartı türleri
  • Son 3 ayda kullanılan kredi kartları
  • Kredi kartlarının sunduğu kullanım avantajlarının tercihteki etkisi
  • İptal ettirilen kredi kartları ve iptal ettirme nedenleri
  • Kredi kartı edinmeyi düşünenlerin oranı
 • Özel Sigorta
  • Özel sigorta sahiplik oranı
  • Sahip olunan özel sigortanın/sigortaların türü
  • Poliçenin alındığı yer (Acenta, sigorta şirketi, banka…)
  • Sigortanın yapıldığı tarih
  • Ailede sigortası bulunan kişi sayısı
  • Sigorta yaptırmayı düşünenlerin oranı
  • Yapılmasi planlanan sigortanın türü
  • İdeal sigorta şirketi tanımının ne şekilde yapıldığı
  • Sigorta şirketi seçiminde etkili olan hususlar