Araştırma Yöntemlerimiz
Araştırma Yöntemlerimiz
  • Kantitatif Araştırma Yöntemleri
  • Yüzyüze Anket
  • Kalitatif Araştırma Yöntemleri
   Grup Tartışmaları
  • Derinlemesine Görüşme
  • CATI (Telefonla Anket)
  • Omnibus Araştırmalar
  • Database Araştırmalar
  • Kamuoyu Yoklamaları
  • Firma Araştırmaları
   • Müşteri Memnuniyeti
   • Şirket Çalışanlarının Memnuniyeti
   • Müşteri Profili Araştırması
   • Şirketlerin İmaj Araştırması
  • Reklam Araştırmaları
   • Yayın Öncesi Reklam Testi
   • İzleyici Profili Araştırmaları
   • Promosyon Etki Testi
   • Pre-test, Post-test
   • Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testi
  • Tüketici Araştırmaları
   • Ürün Testleri
   • İmaj Araştırmaları
   • Fiyat Araştırmaları
   • Pazar Takip Araştırmaları
   • İsim, Ambalaj Testleri
   • Kullanım Araştırmaları
   • Takip Araştırmaları
   • Tutum Ve Alışkanlık Araştırmaları
  • Kavram Testleri (Concept Test)
  • Kavram Ve Kullanım Çalışmaları (Concept & Use Studies)
  • Ürün Testleri (Product Tests)
  • Takip Çalışmaları (Tracking Studies)
  • İmaj Çalışmaları (Image Studies)
  • İsim, Ambalaj Testleri (Name & Package Tests)
  • Fiyat Araştırmaları (Pricing Research)
  • Kullanım, Tutum ve Alışkanlık Çalışmaları (Usage & Attitude, Habits & Practices Studies)
  • Pazar Takip Araştırmaları (Market Tracking Studies)
  • Marka Analizi
  • Marka Kişiliği ile ilgili; Marka Kişiliğinin Teşhisi Ve Marka Profili Çalışmaları
  • Marka Dinamiği ile ilgili; Marka Barometresi, Markanın Gücü Çalışmaları
  • Marka İmajı ile ilgili; İmaj, İnanç ve İmajın Kuvvetli/Zayıf Yönlerinin Tespiti Çalışmaları
  • Yayın Öncesi Reklam Testi (Ors-off Air Research System)
  • Reklam Kavrama ve Reaksiyon Testi (Comprehension & Reaction Test)
  • Pre-test, Post-test
  • 1 Gün Sonra Hatırlama Testleri (Day After Recall Test)
  • İzleyici Profili Araştırmaları (Viewer Profile Research)
  • Promosyon Etki Testi (Promotion Effectiveness Test)